Λίστες Αναμονής Ειδικευομένων Ιατρών
Εδώ μπορείτε να δείτε τις Λίστες (Α) Αναμονής για Ειδίκευση και (Β) Υπηρετούντων Ιατρών, στα Νοσοκομεία της Περιφέρειας Θεσσαλίας, οργανωμένες κατά Περιφερειακή Ενότητα.
Ανακοινώσεις
▪ Όπως ορίζεται με τις διατάξεις του Ν.4052/2012 τα νοσοκομεία Π.Γ.Ν.Λ και Γ.Ν.Λ από τις 1/1/2013 αποτελούν ενιαία και αυτοτελή Ν.Π.Δ.Δ.
Σύμφωνα με αυτό κλείνουν οι σειρές προτεραιότητας και από 1/1/2013 δημιουργείται νέα σειρά.
Οι σειρές προτεραιότητας που είχαν διαμορφωθεί μέχρι και την 31/12/2012 παραμένουν όπως έχουν. Δείτε το σχετικό έγγραφο εδώ.
▪ Δημοσιεύθηκε η υπ'αριθμ.πρωτ. Υ10δ/οικ.85945/16-9-2013 Υ(ΦΕΚ 2348/τ.Β'/2013) Υπουργική Απόφαση "Διαδικασία τοποθέτησης ιατρών για ειδίκευση στα ενιαία Ν.Π.Δ.Δ του Ν.4052/2012". Δείτε το σχετικό έγγραφο εδώ.